Kompetensinventering i fyra steg

Kompetensinventering i fyra steg.

Lär dig hur kompetensinventering kan stödja kompetensbaserad rekrytering och utveckling. Optimera din personalresurs med rätt kompetenser för att nå företagets mål.

Vad är kompetensinventering?

Med en kompetensinventering tar ni reda på vilka förmågor och kompetenser som finns i er organisation idag, vilka som behöver utvecklas och vilka eventuella luckor som finns. Processen identifierar, dokumenterar och utvärderar de befintliga kompetenserna och ger dig som HR-ansvarig eller chef, en tydlig översikt över vilka kunskaper som finns i organisationen.

Det är ett smart sätt för att dels ta tillvara på de resurser ni redan har, dels kartlägga vilka kompetenser som saknas för att ni ska nå era företagsmål. Om behovet av rekrytering eller bemanning dyker upp finns vi på Agillo här för dig. 

Så genomför du en kompetensinventering.

1. Identifiering av kompetensbehov

Börja med att analysera företagets strategiska mål och definiera de specifika kompetenser som behövs för att framgångsrikt nå dessa mål. Det kan vara tekniska färdigheter, ledarskapskompetenser eller branschspecifika kunskaper.

2. Utvärdering av befintliga kompetenser

Använd olika metoder som intervjuer, enkäter och kompetensbaserade bedömningar för att bedöma och dokumentera de befintliga kompetenserna hos medarbetarna. Detta ger en tydlig bild av vilka styrkor och svagheter som finns i organisationen.

3. Kompetensgapanalys

Jämför de befintliga kompetenserna med de identifierade kompetensbehoven för att identifiera eventuella kompetensgap. Detta gör det möjligt att avgöra vilka områden som behöver utvecklas eller rekryteras externt för att säkerställa att organisationen har rätt kompetenser på plats.

4. Ta action internt – eller extern hjälp

Med en kartläggning över vilka kompetenser som finns på plats, och vilka som saknas, är det dags att ta action. Detta kan innebära att justera den befintliga personalens arbetsbeskrivningar, rekrytera eller bemanna nya kollegor för att fylla kompetensgapen. Det kan vi på Agillo hjälpa dig med.

 

3 anledningar till att kompetensinventera
Effektiv kompetensbaserad rekrytering
Genom att ha en klar bild av de kompetenser som redan finns inom organisationen blir det lättare att identifiera vilka kompetenser som saknas och behöver rekryteras externt.
Optimal kompetensutveckling
Genom att kartlägga kompetenserna hos befintlig personal kan ni identifiera utvecklingsområdena och planera kompetensutvecklingsprogram som är skräddarsydda för de anställdas behov.
Effektiv resursallokering
En kompetensinventering gör det möjligt att optimera fördelningen av resurser inom organisationen. Med en tydlig översikt kan rätt person placeras på rätt plats för att maximera produktiviteten.
Behöver ni bli fler? Hör av dig!
Robert Gullbärn
Robert Gullbärn
Key Account Manager